Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Milieuwinst per schip aantoonbaar + video's

Brussel

‘Eindelijk kunnen we bewijzen hoe schoon we varen’, zegt een schipper in een video op de ‘mid-term conference’ van het project Clinsh in Brussel. ‘Meten aan de pijp’ kwam binnen het Nederlandse project Green Deal Cobald niet van de grond, maar Europees zijn er nu meetresultaten van 35 schepen. Daarmee is aantoonbaar hoe ze hun roet- en NOx-uitstoot minimaliseren.

  • Clinsh: ‘Schonere lucht kan goedkoper, sneller en efficiënter’
  • Uitstoot van 35 schepen permanent gemeten

Door Dirk van der Meulen
Een duurzame binnenvaart ligt binnen handbereik, maar vraagt wel een andere benadering door havens, vervoerders en verladers. In plaats van te sturen op certificaten (CCR2, Stage V en andere) voor bepaalde motoren en milieusystemen, zouden zij moeten kijken naar de werkelijk geboekte milieuwinst door een schipper. Dat stellen de 18 partners van het Europese LIFE-project Clinsh (Clean Inland Shipping), op 13 maart bijeen in Brussel.

Nog duurzamer
‘De binnenvaart is van zichzelf al een duurzame vorm van transport’, stelt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Rik Janssen, voorzitter van het Clinsh-consortium. ‘Maar het kan nog duurzamer. Tot nog toe sturen klanten en ook havenbedrijven op bepaalde motortypen en milieusystemen. Terwijl uit onze praktijkmetingen naar voren komt dat andere, vaak oudere  schepen minstens zo schoon kunnen zijn als de nieuwere schepen met gecertificeerde motoren. Verduurzaming van de binnenvaart kan dus goedkoper, sneller en efficiënter.’
 
Hoe dat in de praktijk uitpakt blijkt uit de ervaringen van 10 deelnemende schippers in de bundel ‘Talking about Clinsh - The human factor of sustainable inland shipping’ , waarvan Janssen het eerste exemplaar overhandigde aan François Wakenhut, hoofd van de unit schone lucht bij DG Environment van de de Europese Commissie. Volgens de Clinsh-voorzitter is het een eerbetoon aan de schippers: ‘We doen het voor de inwoners en een schoner milieu in onze regio’s, maar het zijn de schippers die zorgen voor lagere emissies’. 

Schipperservaringen
De Engelstalige bundel is via Schuttevaer.nl als pdf te downloaden  met de verhalen en ervaringen met uitstootvermindering van Gerrie van Neijenhoff (ms Melvin, vaart op GTL-brandstof), Otto Klinkenberg (ms Vintage, GTL), Jan Drenth (ms Mejana, nabehandeling), Frank Rycquart (mts RyGo, nabehandeling), Johan Faasse (ms Philipskercke, nabehandeling), Wiemer Hoekstra (ms Endeavour, brandstof-water-emulsie), Jan Albert Bosma (zee-/rivierschip Tharsis, dieselelektrisch), Mark van der Meulen (kraanschip Kraanvogel, hybride voortstuwing), Patrick Hermans (estuair schip Deseo, twee CCR2 diesels waarvan één met waterstofinjectie) en Jos Meijer (ms Jofra, dieselelektrisch).

Praktijkproef
Een belangrijk onderdeel van Clinsh is de praktijkproef duurzame binnenvaart. Op dit moment wordt op 35 binnenvaartschepen met geavanceerde apparatuur de werkelijke uitstoot tijdens de vaart continu bijgehouden. De deelnemende schepen maken gebruik van verschillende motoren en brandstoffen en van duurzame technieken zoals katalysatoren, nabehandelingssystemen en roetfilters. De deelnemende schippers krijgen een vergoeding voor eventueel benodigde aanpassingen aan hun schip en voor hun inzet.
 
De gegevens die zij verzamelen worden periodiek via internet aan boord opgevraagd door medewerkers van de universiteit van Newcastle. Dr Alan Murphy, verbonden aan het universiteitsinstituut voor maritime engineering, gaf in Brussel een beeld van de bergen data, die in Newcastle worden geanalyseerd om duidelijk te krijgen wat de milieuwinst is van de diverse technieken. Ook wordt de business case voor de schipper of reder - loont een bepaalde investering in termen van geld en milieu - inzichtelijk gemaakt. Dit is nuttige informatie voor andere schippers en voor overheden, financiële instellingen en belangenorganisaties die willen bijdragen aan een duurzamere binnenvaart.

Onbenutte kansen
Op dit moment kunnen schippers die kunnen aantonen dat zij een schoon of duurzaam schip hebben in havens en bij verladers bepaalde voordelen krijgen. Denk hierbij aan kortingen op lig- en havengelden, of een hogere prijs voor het vervoeren van lading. De investeringen voor een individuele schipper om zijn of haar schip te verduurzamen zijn echter vaak hoog, bleek ook in de wandelgangen van de Clinsh-conferentie. En technieken waarvoor geen certificaat beschikbaar is leveren geen voordelen op in de bedrijfsvoering.
 
Daardoor blijven momenteel nog kansen onbenut om de gehele Europese vloot aan bestaande binnenvaartschepen verder te verduurzamen. De partners van Clinsh willen daar nu verandering in brengen door de milieuwinst van alle beschikbare technieken vanuit de praktijk in beeld te brengen. 
De datastroom van de eerste 35 schepen wordt met een nieuwe Clinsh-tender met nog eens maximaal 20 schepen uitgebreid. Dat gebeurt binnen de totale projectkosten van ruim 8,5 miljoen euro, waarmee 18 partners uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk samen met het Europese LIFE-fonds investeren in diverse projecten die bijdragen aan een duurzame binnenvaart. 


Terugblik op de CLINSH ‘mid term conference’ in Brussel met meer dan 120 deelnemers. 


Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook