Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

CoVadem op zoek naar 200 schepen

NIJMEGEN

CoVadem (coöperatieve vaardieptemetingen) is op zoek naar nog eens 200 binnenvaartschepen, die hun eigen meetgegevens willen laten omrekenen naar een kaart met actuele vaardieptes en vaarroutes voor het minste brandstofverbruik.. Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam voegen alvast 27 patrouilleschepen toe aan het ‘varend meetnet’.

1 / 2
Directeur Scheepvaart Nancy Scheijven van Rijkswaterstaat zag het aantal grondingen op de Waal stijgen van gemiddeld drie per jaar tot twaalf dit jaar. De MGD’s zijn er volgens haar ‘niet voor niets’. (Foto Erik van Huizen)

Directeur Scheepvaart Nancy Scheijven van Rijkswaterstaat zag het aantal grondingen op de Waal stijgen van gemiddeld drie per jaar tot twaalf dit jaar. De MGD’s zijn er volgens haar ‘niet voor niets’. (Foto Erik van Huizen)

 • 'Varen met voorkennis' kost 2400 euro per jaar
 • Telematicadag 28 december, KSCC Nijmegen: ‘Datagedreven Binnenvaart in de 21e eeuw ‘

Door Erik van Huizen
Binnenvaartondernemers krijgen met een abonnement van 2400 euro per jaar een kastje aan boord, de CoVadem Box. Die eenvoudige computer leest bestaande sensoren zoals echolood, beladingsmeter, GPS en brandstofverbruikmeters uit en stuurt een bericht naar de wal om er een kaart met actuele vaardieptes van te maken. CoVadem berekende dat de binnenvaartondernemer vanwege het efficiënter kunnen beladen en het verlagen van de brandstofkosten, gemiddeld 26.000 euro aan kosten kan besparen.

Zes dagen vooruit kijken
CoVadem begon zo’n vier jaar geleden als project van MARIN, Autena Marine, Bureau Telematica Binnenvaart en Deltares. Doel van het project is het delen van actuele vaardieptemetingen, die na omrekening ter beschikking komen van deelnemende schippers. De CoVadem Box maakt het dus mogelijk om te varen op basis van waterdieptes in plaats van waterstanden. De schipper kan zes dagen vooruit kijken en de route nemen met het minste brandstofverbruik.

Het project leidde dit jaar uiteindelijk tot de oprichting van CoVadem BV. Ook werden twee investeerders gevonden, het Participatiefonds Duurzame Energie Noord-Holland (PDENH) als publiek fonds met maatschappelijke ambities en een focus op duurzame mobiliteit, en voor de zakelijke en maritieme expertise FORWARD.one. Hiermee kan de investering, voor de opschaling tot zo’n 250 schepen en daarmee het maken van goede dieptekaarten, de komende jaren oplopen tot 1,5 miljoen euro. 

‘Mooi hulpmiddel’
Rond de vijftig binnenvaartschepen hebben inmiddels de CoVadem Box en verzamelen al een aantal jaren real time data. Een van de schippers die meedoet is Jacob Verdonk van het ms Anda. Hij vertelde donderdag 20 december op het symposium ‘Meten voor meerwaarde’ op het mps Carmen in Nijmegen dat hij CoVadem als ‘een mooi hulpmiddel voor extra informatie’ ziet. De keuze voor het afladen van zijn schip maakt hij echter nog niet op basis van CoVadem. ‘Daar zijn wettelijke regels voor en voor die extra centimeter meer wil ik geen risico lopen. Die verleiding kan er wel zijn.’  

Meer dan vaardiepte
Maar voor het maken van goede dieptekaarten zijn dus meer schepen nodig. Een eerste aanzet daarvoor is al gegeven. Zo heeft Rijkswaterstaat besloten 22 patrouilleschepen uit te gaan rusten met de CoVadem Box. Dat geldt ook voor vijf schepen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. 

De opschaling heeft wel als gevolg dat de deelnemers gaan betalen voor de diensten van CoVadem. Een abonnement gaat 2400 euro per jaar kosten. De deelnemers van het eerste uur en snelle nieuwe inschrijvers krijgen wel een flinke korting. 

CoVadem wil voor dat geld voor de deelnemers ook aanvullende producten gaan ontwikkelen zoals het doorgeven van doorvaarthoogtes, de integratie met Inland Ecdis en een economy planner waarmee bijvoorbeeld het brandstofverbruik en de emissie per container in beeld kan worden gebracht. Ook krijgen de deelnemers die zich voor 1 juli 2019 aanmelden één aandeel in CoVadem BV waarmee ze recht krijgen op winstdeling.

Overigens heeft de binnenvaartondernemer volgens Meeuwis van Wirdum van CoVadem BV de kosten voor het abonnement met ‘één goede reis per jaar’ snel terugverdiend. Uit berekeningen blijken grote en middelgrote schepen die op de Rijn van Rotterdam naar Bazel varen namelijk gemiddeld 26.000 euro per jaar te kunnen besparen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het schip door het efficiënter beladen twee procent meer lading kan meenemen en vijf procent minder brandstof gaat verbruiken. 
 
Niet voor niets
Goed weten hoeveel je kan afladen is overigens niet alleen belangrijk voor de verdiensten, maar ook voor de veiligheid. Dat bewees volgens directeur Scheepvaart Nancy Scheijven van Rijkswaterstaat deze droge zomer met lage waterstanden in de rivieren. Ze zag hierdoor het aantal grondingen op de Waal stijgen van gemiddeld drie per jaar tot twaalf dit jaar. Zes schepen liepen aan de grond na het nieuws dat er water aan kwam. ‘Maar dat betekende nog niet dat het water er al was. Ik snap dat schippers zoveel mogelijk mee willen nemen, maar de MGD’s zijn er niet voor niets.’  

Scheijven gaf verder aan voor de toekomst alles in te zetten voor een betere voorspelling van de waterdiepte, onder meer door het inzetten van big data. ‘Dan hoeven we niet meer te melden dat het water eraan komt, maar dat het er al is.’ 

Lange termijn
CoVadem kan volgens Rolien van der Mark, expert rivieren en binnenvaart bij Deltares, ook een rol spelen op de lange termijn. Bijvoorbeeld bij de uitdagingen die voortvloeien uit  klimaatverandering. Zo heeft het KNMI voorspeld dat het hoge water op de rivieren steeds hoger wordt en het lage water steeds lager. 

Ook zorgt de ongelijke erosie van de rivierbodem voor steeds meer knelpunten op de rivier. Op sommige plekken bedraagt de erosie twee meter, op andere plekken een halve meter. Dat dit heeft kunnen gebeuren, komt volgens Van der Mark doordat in het verleden van de rivieren rechte kanalen zijn gemaakt, onder meer door het afsnijden van bochten, doordat kribben zijn aangelegd en zand en grind is gewonnen. 
 
De erosie zorgt nu onder meer voor problemen in de aansluiting van de rivieren op de overige vaarwegen. Een van de mogelijke oplossingen zou de aanleg van langsdammen kunnen zijn. Ook is er nog geen goed zicht op hoe effectief de voorgenomen suppletie van sediment op de Boven-Rijn gaat uitpakken. Data van CoVadem kan hierbij worden ingezet.

De data van van CoVadem kan ook helpen bij de vraag of en waar de rivier moet worden verdiept. Baggerschepen kunnen zo effectiever en milieuvriendelijker worden ingezet en in de havenbekkens kan het sedimentbeheer wellicht doelmatiger. Daarvoor zijn echter volgens Van der Mark nog wel aanvullende gegevens nodig. ‘Dichter naar de kust toe krijg je namelijk te maken met getijden en zout. Aspecten die nu nog onvoldoende worden meegenomen. Met het Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken we dit verder.’
Reacties (3)

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

 • M. den Hertog

  Hmm, dood geboren kindje! De binnenvaartondernemer moet betalen voor data die hij zelf moet verzamelen om het te kunnen gebruiken. Dit is weer een constructie die kan alleen maar vanuit het Rijk bedacht zijn. Ik geef het nog een halfjaar en dan is COVADEM ter ziele. Er zijn volgens mij maar weinig binnenvaartondernemers die hiervoor geld willen uitgeven.
  Want we hebben toch gewoon ELWIS en de RWS webiste met waterstanden? Tevens, er zijn regels voor maximale aflaaddiepte en elke zelfrespecterende ondernemer overschrijdt deze toch al op basis van zijn ervaring. Dat er zich zes schepen vast varen is ondernemers risico.
  Er zit uiteraard weer een ongekende hoeveelheid in aan subsidie vanuit het Rijk en Europa. Die ondernemer die deze hele zeepbel heeft opgezet is handige vent maar of de rest er beter van wordt is nog maar de vraag.

 • Hein Danser

  Zoals Verdonk al zei: aflaad-dieptes zijn al regels voor. Ik zou de vaartrack voor sommigen belangrijker vinden, Want het komt steeds meer voor, dat schippers niet weten. Waar ze kunnen varen en door ons/ hun vaarstijl, de rivier onnodig extra smal / spannend maken.

 • P.J. Fernhout

  Kunnen we niet gewoon veel beter beginnen met de gegevens die de peilboten verzamelen en verwerken in hun systemen, eens aan de gebruikers te geven. We moeten allemaal voldoen aan de eis dat we met Ecdis kaarten moeten varen, hoe moeilijk is het dan om die gegevens daarin te verwerken

Lees ook